ISO 14001

A MICROMARK KFT. KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

A Micromark Kft. vezetése a környezeti politikai célkitűzéseit az alábbiakban határozza meg:

- tevékenységünket az MSZ EN ISO 14001: 2015 szabvány, a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos törvények, rendeletek előírásai szerint folytatjuk;

- dolgozóink környezettudatos szemléletét rendszeres oktatással, a munkatársak motiválásával, továbbképzésével tudatosítjuk;

- a Kft. környezeti teljesítményét rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük, és ennek alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket a környezeti teljesítmény növelésére

- a termelés során az elérhető legjobb technikai és technológiai megoldás alkalmazásával törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, a keletkező szilárd és folyékony hulladékok csökkentésére és újrahasznosítására, amelyre szállítóinkat is ösztönözzük;

- célunk a minél magasabb hozzáadott érték elérése, minél kevesebb hulladék keletkezése mellett;

- elkötelezzük magunkat a fenntartható fejlődés és az érdekelt felek környezeti elvárásainak figyelembevétele mellett;

- a társaságunk környezeti politikáját valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesszük.

 

Tokaj, 2015. november 01.

Glück Miklós
Ügyvezető